Elérhetőségek:            

 email: info@konyvbarlang.hu

tel: 70-3119520

............................................ 


Termékek / TERMÉSZETTUDOMÁNY / Biológia:

A növények világa 1-2.

Raktári szám: A030849
Kiadás éve: 1969
Kiadó: Gondolat Kiadó
Méret: 180*245 mm, 1240 oldal
Állapot: keménytáblás, szakadozott védőborítóval, jó
Leírás: Tartalom

I. kötet:


Előszó (Sárkány Sándor)


5

A növények testének felépítése és szerveződése


A növényi sejt felépítése és működése (Frivaldszky Loránd)


9

A növényi sejt megismerése


9

A növényi sejt organizációja


13

A sejtmag


14

A citoplazma


23

Az endoplazmatikus retikulum, a riboszóma és a szferoszóma


25

A vakuólum-rendszer


27

A Golgi-készülék (Diktioszómák)


30

A mitochondriumok


31

A citoplazma mogzásjelenségei és mozgásszervei


32

A kloroplasztisz és egyéb plasztiszok


33

A sejtfal


39

A sejtdifferenciálódás és az elemi szövetek kialakulása (Verzárné Petri Gizella)


46

A növények testszerveződésének legjellemzőbb vonásai (Gracza Péter)


61

A növények vegetatív testének differenciálódási fokozatai


61

Az egysejtű növényi szervezetek


61

Az egysejtűek társulásai


64

Citoplasztikus szervezetek


66

A tipikus többsejtű növényi szervezetek testalakulási viszonyai


68

A teleptestű növények szeveződési formái


68

A hajtásos növények szerveződési formái


75

A növények testalakulási viszonyai a reproduktív funkcióval kapcsolatban


83

Az egysejtű növények szaporodása


85

A teleptestűek reproduktív szervei


87

Egysejtes, unilokuláris szervek


88

Többsejtes, plurilokuláris szervek


91

Szövetes szaporító szaporító szervek


92

A hajtásos növények reproduktív szervei


94

A hajtásos növények vegetatív szerveinek kialakulása és működés (Rákosiné Szentpéteri Gabriella)


100

Az embrió típusai és a csíranövény kialakulása


100

A zárvatermők embriójának szöveti felépítése


108

A gyökérrendszerek kialakulása


111

A gyökér tenyészőkúpjának kialakulása és típusai


111

A kialakult gyökérrendszer működése és típusai


122

A hajtásrendszer kialakulása


126

A hajtás tenyészőkúpjának kialakulása és működése


126

A levél kialakulása


129

A levél típusai


132

A lomblevél belső szerveződése


132

A lomblevél külső szerveződése


144

A rügy kialakulása, típusai, rügykibontakoztatás


148

A fiatal hajtás szer veződése


150

A hajtástengely típusai


156

A levelek és oldalhajtások elhelyezkedése a hajtástengelyen


159

A hajtástengely elágazásának törvényszerűségei


161

A hajtásrendszer másodlagos vastagodása


163

A fatörzs


166

A hajtásos növények reproduktív szerveinek kialakulása és működése (Andrásfalvy András)


171

A harasztok reproduktív szervei


172

A nyitvatermők szaporító szervei


173

A zárvatermő növények virágának felépítése


175

A virág szerkezete, a virágképlet és a virágdiagram


181

A virágzat vagy reproduktív hajtásrendszer


184

A virág működése, a virágnyílás és megporzás


186

A magkezdemény, a makrospóra és a makrogametofiton


189

A virágporszem (hím gametofiton) alakja és mérete


190

A hím gametofiton és a megtermékenyülés fogalma


191

A csíra és a mag kifejlődése


191

A termés alaktana és működése


194

A termés és a mag terjedésének alaktani feltételei


199

A hiszto- és morfogenezis biokémiai vonatkozásai (Pozsár Béla)


202

A szerveződést szabályozó hormonok


202

A sejtosztódás indukciója


205

Sejtdifferenciálódás


207

Hisztogenezis


208

Levélnövekedés


209

A szárparenchima növekedése


210

A virágfejlődés indukciója


213

A növények egyedfejlődésének alapvető törvényszerűségei (Sárkány Sándor)


215

Néhány egysejtű és teleptestű szervezet egyedfejlődése


216

Egysejtűek három típusai


216

Teleptestűek három fő típusa


220

Haplonta szerveződés


220

Intermédier szerveződés


222

Diplonta szerveződés


231

A lombosmohák egyedfejlődése és testszerveződése


233

A hajtásos növények kétszakaszos egyedfejlődése


239

Izomeiospórás és homomeiospórás szerveződés


239

A heteromeiospórák megjelenése és szerepe a csipkeharasztok és a rucaörömfélék kétszakaszos egyedfejlődésében


249

A sporofiton hármas funkcióváltása a magvas növények egyedfejlődésében


256

A környezet, az életmód és a testalakulás összefüggései (Verzárné Petri Gizella)


270

A növények alkalmazkodása


270

A vízinövények vagy hidrofiták testalakulása


271

A szárazföldi növények testalakulása


273

Alkalmazkodás az állandóan nedves környezethez


273

A száraz termőhelyen élő növények testalakulása


274

A változóan nedves környezethez való alkalmazkodás


278

A fényviszonyok és a testalakulás összefüggései


281

A táplálék hatása a testalakulásra


284

A "húsevő" növények


287

Együttélés vagy szimbiózis


289

A növényalaktan, növényszövettan és sejttan gyakorlati jelentősége (Stieber József)


291

A növényalaktan és szövettan kapcsolata más tudományokkal


294

Mit bizonyítanak a faszénvizsgálatok?


296

Az évgyűrűelemzés gazdasági jelentősége


299

A növényszövettan és a mezőgazdasági termelés


300

A növényszövettan és egyes iparágak


301

Növényszövettani vizsgálatok a kereskedelemben


305

A növényalaktan érdekes vizsgálatai a bűnüldözésben


307

A növénysejttan és a gyakorlat


308

A növények élete


A növények életfeltételei (Frenyó Vilmos)


313

A növények vízforgalma (Cseh Edit)


316

A sejt vízállapota


316

A sejt vízfelvétele: a víz permeabilitása


319

A növények vízfelvétele


322

A gyökérnyomás szerepe a vízfelvételben, és ennek mechanizmusa


322

Transpiráció


327

A sztóma-mozgás fiziológiája


330

A vízhiány hatása a növényekre: a vízhiány felismerése


332

A növények táplálkozásay a talajból (Böszörményi Zoltán)


335

A növények nélkülözhetetlen tápanyagai


335

Tápanyagok a talajban


346

Talajoldat keletkezése a talaj szilárd fázisából


346

Az oldott anyagok vándorlása a gyökérsejtek felületéhez


351

A felvétel sejtélettani folyamata


354

A növények táplálkozása a levegőből (Pozsár Béla)


364

Fotoszintézis


365

A Hill-féle reakció


366

A fotoszenzibilátorok funkciója


369

Az aszkorbinsav oxidációja


370

A Hill-féle reakció bioenergetikai értékelése


371

A fotoszintetikus foszforilálás


372

A fotofoszforilálás


374

A fotoszintetikus foszforilálás folyamatos típusának vázlata


375

A fotolízis és a fotoszintetikus foszforilálás kapcsolata


376

A széndioxid-fixálás a fotoszintézis folyamatában


378

Nitrogén anyagcsere (Pozsár Béla)


382

A nitrogén fixálása


383

Nitrát-redukció


385

Aminálás, transzaminálás, dezaminálás


386

A fehérje-szintézis


387

A nukleinsavak szerepe a fehérje-szintézisben


387

A dezoxiribonukleinsav mint a genetikai információ tárolója


388

A dezoxiribonukleinsavtól függő és független ribonukleinsav-szintézis


390

A genetikai kód


391

A polipeptidlánc szintézise


391

A fehérje-szintézis szabályozása


393

Hiszton-represszió


394

A genetikai információ megnyilvánulása a fehérje-szintézisben, kapcsolatban az egyedfejlődéssel és az evolúcióval


395

Anyagszállítás a hajtásos növényekben (Cseh Edit)


397

A hajtásba történő víz- és ionszállítás


397

A könnyezés jelensége


397

A vízfelvétel és az ionszállítás


399

A háncsba történő anyagszállítás


403

A szállítás útjai és mechanizmusa


406

A növény légzése (Pólya László)


410

A légzés funkciói


410

A kémiai energiák felhasználása az anyagcserében


412

A légzés és az erjedés folyamata


414

Légzési gázcsere


414

Az erjedések


415

Etilalkoholos erjedés


416

Tejsavas erjedések


418

Vajsavas erjedés


421

A magasabbrendű növények anaerób légzése és annak kapcsolódása az aeróbfolyamatokhoz


422

A citrát-kör a növényekben


423

A zsírsavak lebontása


425

A terminális oxidáció


425

Egyéb terminális oxidáló rendszerek


426

A hexózmonofoszfát-út


427

A légzés erősségére ható tényezők


428

Ingerlés és károsodások hatása a légzés erősségére


430

A hőmérséklet hatása a légzés erősségére


430

A légköri oxigén és széndioxid koncentrációjának hatásai


431

Másodlagos növényi anyagok (Verzárné Petri Gizella)


432

Az alkaloidák kapcsolata a növényi anyagcserével


433

Belső és külső tényezők hatása az alkaloidák képződésére


440

Az alkaloidák bioszintézise


447

Terpének a növényi szervezetben


454

Illóolajok a növényvilágban


457

A kaucsuk (politerpén) - a növényi tejnedv jellegzetes anyaga


462

Flavonok és antociánok


464

A csersavak és cserzőanyagok


468

A növények növekedése és fejlődése (Szalai István)


472

Az egysejtűek növekedése


472

A növekedés folyamata és tényezői


473

Antimetabolitok


475

Antibiotikumok


476

A magasabbrendű növények növekedése


478

Embrionális vagy plazmatikus növekedés


478

A plazma gyarapodása


478

A fehérje bioszintézisének szabályozása


485

A sejt osztódása


486

A megnyúlási növekedés


488

A sejtek és szövetek differenciálódása


490

A szervek fejlődésének belső szabályozói


493

Polaritás


493

A polaritás indukálása


494

A polaritás magyarázata


496

A korreláció


497

Az egész és a rész viszonya


497

A levelek befolyása


498

A rügyek befolyása


499

Regeneráció


499

A determináció


501

A fitohormonok


501

Auxinok


501

Gibberellinek


502

Citokininek


503

A külső tényezők szerepe a fejlődésben


505

Hőmérsékleti hatások


506

Fényhatások


507

A fejlődés ritmikus (ciklusos) jellege


509

A virágzás fiziológiája


510

A virágképzés szabályozása


510

Endogén virágzási serkentők


511

Endogén virágzási inhibitorok vagy gátlók


512

Az endogén szabályozók eredete és kontrollja


512

Fotoperiodizmus


513

A fotoperiódus és a környezeti hatások


513

A fény- és sötétperiódus viszonya


514

A virágzás fotoperiodikus indukciója és az endogén napi ritmusa


517

Vernalizáció


517

A virágzás hormonális szabályozása


518

A "Florigén" elmélet


520

A virágzás és termésérés élettana (Szalai István)


522

A zárvatermő magvas növények szaporodása


523

A virág fejlődése


523

A megtermékenyítés


527

Az embrió kialakulása


528

Parthenokarpia


529

Posztflorális jelenségek


529

A termésfejlődés és termésérés


530

A gyümölcs légzése


531

A termésérés szabályozása


534

A gyümölcsérés kísérő jelenségei


537

Növényi ingerjelzések és mozgások (Frenyó Vilmos)


539

A növények védekező berendezkedése


A növények hiperszenzitív - túlérzékenységi - reakciójának kórélettani jelentősége (Pozsár Béla)


545

A gazdanövény és parazitájának anyagcserekapcsolata (Pozsár Béla)


549

Növényi vírusok (Pozsár Béla)


553

A citokininek és kórélettani szerepük (Pozsár Béla)


557

A citokininek kémiai szerkezete és előfordulása


557

A citokininek szerepe a nukleinsav- és fehérjeszintézisben


558

Gombafertőzések hatása a citokininszint fokozódására


559

Néhány korszerű vizsgálati módszer


Növényi sejt-, szövet-, szerv- és embriótenyésztés (Maróti Mihály)


563

Tenyésztési technika


564

A növényi részek tenyésztésének feltételei


568

Fizikai tényezők


570

Kémiai tényezők


570

A növényi explantátumok alkalmazása


574

Statisztikai módszerek biológiai vizsgálatokban (Osváth János)


576

A természettudományos módszer


576

Az indukció és dedukció


576

A matematika és a statisztika szerepe


577

A kísérletezés fogalma


578

A fizikai és a biológiai tudományok témáinak eltérő jellege


580

Több változós elemző módszer


581

Regresszió analízis (RA)


582

Korreláció (K)


583

Variancia analízis (VA)


583

Kovariancia analízis (KOVA)


584

Diszkriminancia analízis (DA)


585

Path analízis (PA)


585

Faktor analízis (FA)


585

Faktorok kiválasztása


586

A polifaktoriális elmélet


586

Főhatások és interakciók


588

Tapasztalatok gyűjtése


593

Kísérlet és észlelet


593

Tapasztalati adatok gyűjtésének módjai


593

Mintavétel


594

A kísérletezés alapjai


594

Elrendezés típusok


596

II. kötet:


Előszó (Kárpáti Zoltán)


5

A növényvilág rendszertani áttekintése


A rendszerzésről általában (Kárpáti Zoltán)


9

A növényrendszertan fogalma és kialakulása


9

A rendszerezés módszerei


12

A növényrendszertan egységei és a faj fogalma


14

A növények elnevezésének szabályai (nomenklatúra)


16

Vírusok rendszere - Virophyta (Bánhegyi József)


19

Növényi vírusok


21

Állati vírusok


22

Baktériumvírusok


22

Baktériumok rendszere - Schizomycetes (Bánhegyi József)


23

I. törzs: Baktériumok - Schizomycetes


23

A baktériumok rendszerezése


26

A baktériumok jelentősége


29

A baktériumok felhasználása az iparban


29

A kórokozó baktériumok


31

Moszatok vagy algák rendszere - Algae (Hortobágyi Tibor)


33

II. törzs: Kékmoszatok - Cyanophyta


33

III. törzs: Ostorosmoszatok - Euglenophyta


36

IV. törzs: Sárgásmoszatok - Crysophyta


38

V. törzs: Barázdásmoszatok - Pyrrophyta


41

VI. törzs: Zöldmoszatok - Chlorophyta


42

VII. törzs: Barnamoszatok - Phaeophyta


45

VIII. törzs: Vörösmoszatok - Rhodophyta


45

A moszatok jelentősége


48

Vízvirágzás


50

A moszatok és a szennyvizek


50

Moszatgyűjtés, moszat termesztés


51

Gombák rendszere - Fungi (Bánhegyi József)


55

IX. törzs: Gombák - Myxophyta


56

X. törzs: Gombák - Mycophyta


58

1. osztály: Egyejtű gombák (Algagombák) - Phycomycetes


61

2. osztály: Tömlősgombák - Ascomycetes


64

1. rend: Élesztőgombák - Endomycetales


65

2. rend: Dérgombák - Taphrinales


66

3. rend: Szövedékes gombák - Plectascales


67

4. rend: Lisztharmatfélék - Perisporiales


68

5. rend: Maggombák - Pyrenomycetes


68

6. rend: Csészegombák - Discomycetes


69

7. rend: Szarvasgombák - Tuberales


70

8. rend: Laboulbenia-félék - Laboulbeniales


71

3. osztály: Bazidiumos gombák - Basidiomycetes


71

1. rend: Külső bazidiumúak - Exobasidiales


73

2. rend: Lemeznélküliek - Polyporales


73

3. rend: Kalaposgombák - Agaricales


74

1. család: Tinorú gombák - Boletaceae


74

2. család. Pereszkegombafélék - Tricholomataceae


74

3. család: Szögletes spórások - Rhodophyllaceae


75

4. család: Galócafélék - Amanitaceae


75

5. család: Csiperkegombafélék - Agaricaceae


76

6. család: Pókhálós gombák - Cortinariaceae


76

7. család: Tintagombák - Coprinaceae


76

8. család: Galambgombafélék - Russulaceae


77

4. rend: Pöfeteggombák - Gasteromycetes


77

5. rend: Kocsonyásgombák - Tremellales


78

6. rend: Fülgombák - Auriculariales


79

7. rend: Rozsdagombák - Uredinales


79

8. rend: Üszöggombák - Ustilaginales


80

4. osztály: Tökéletlen gombák - Fungi imperfecti


80

A gombák jelentősége


82

A gombák ipari felhasználása


82

A károsító gombák


83

Zuzmók rendszere - Lichenophyta (Galló László)


85

Mohák rendszere - Bryophyta (Boros Ádám)


89

XI. törzs: Mohák - Bryophyta


89

1. osztály: Májmohák - Hepaticae


91

1. rend: Becősmohaképűek - Anthocerotales


91

2. rend: Jungermannia-képűek - Jungermanniales


91

1. alrend: Anacrogyneae


91

2. alrend: Acrogyneae


92

1. családcsoport: Jungermanniineales


92

2. családcsoport: Jubulineales


93

3. rend: Sphaerocapsales


93

4. rend: Valódi májmohaképűek - Marchantiales


93

1. családcsoport: Marchantineales


93

2. családcsoport: Riciineales


94

2. osztály: Lombosmohák - Musci


94

1. alosztály: Tőzegmohák - Sphagnidae


94

2. alosztály: Andreaea-félék - Andreaeideae


95

3. alosztály: Valódi lombosmohák - Bryideae


95

1. rend: Archidiales


95

2. rend: Dicranales


95

1. család: Ditrichaceae


95

2. család: Seprőmohafélék - Dicranaceae


95

3. család: Leucobryaceae


96

3. rend: Fissidentales


96

4. rend: Pottiales


96

1. alrend: Encalyptinales


96

2. alrend :Pottiinales


96

5. rend: Grimmiales


97

6. rend: Funariales


97

1. család: Ephemeraceae


97

2. család: Funariaceae


97

3. család: Splachnaceae


98

7. rend: Schistostegales


98

8. rend: Tetraphidales


98

9. rend: Eubryales


98

1. alrend: Körtemohák - Bryales


98

1. család: Körtemohafélék - Bryaceae


99

2. család: Ligetmohafélék - Mniaceae


99

2. alrend: Bartramiinales


99

1. család: Lápmohafélék - Aulacomniaceae


99

2. család: Meeseaceae


99

3. család: Bartramiaceae


99

3. alrend: Timmiinales


100

10. rend: Isobryales


100

1. alrend: Orthotrichinales


100

1. család: Ptychomitraceae


100

2. család: Orthotrichaceae


100

2. alrend: Leucodontiales


101

1. család: Hedwigiaceae


101

2. család: Leucodonaceae


101

3. alrend: Neckerinales


101

1. család: Neckeraceae


101

2. család: Lembophyllaceae


101

4. alrend: Forrásmohák - Fontinaliales


102

1. család: Forrásmohafélék - Fontinaliaceae


102

2. család: Climaciaceae


102

11. rend: Hookeriales0


102

12. rend: Hypnobryales


102

1. család: Theliaceae


102

2. család: Fabroniaceae


103

3. és 4. család: Leskeaceae és Thuidiaceae


103

5. és 6. család: Amblystegiaceae és Brachytheciaceae


103

7. család: Entodontaceae


104

8. család: Fénymohafélék - Plagiotheciaceae


104

9. család: Ciprusmohafélék - Hypnaceae


104

10. család: Vaskosmohafélék - Rhytidiaceae


104

11. család: Hylocomiaceae


104

4. alosztály: Buxbaumiideae


105

1. család: Diphysciaceae


105

2. család: Buxbaumiaceae


105

5. alosztály: Szőrmohák - Polytrichidae


105

Harasztok rendszere - Pteridophyta (Kárpáti Zoltán)


106

XII. törzs: Harasztok - Pteridophyta


106

1. osztály: Ősharasztok - Psilopsida


107

2. osztály: Tmesopdsida - (Psilotinae)


108

3. osztály: Korpafűfélék - Lycopsida (Lycopodineae)


108

1. rend: Őskorpafüvek - Protolepidodendrales


108

2. rend: Korpafüvek - Lycopodiales


108

3. rend: Csipkeharasztok - Selaginellales


109

4. rend: Pikkelyfák - Lepidodendrales


109

4. osztály: Zsurlófélék - Sphenopsida (Equisetinae)


110

1. rend: Zsurlók - Equisetales


110

5. osztály: Páfrányok - Pteropsida (Filicinae)


111

1. alosztály: Primofilices


112

2. alosztály: Eusporangiatae


112

1. rend: Kígyónyelvfélék - Ophioglossales


112

3. alosztály: Leptosporangiatae


113

1. rend: Királypáfrányok - Osmundales


113

2. rend: Valódi páfrányok - Filicales


113

1. család: Cyatheaceae


113

2. család: Polypodiaceae


113

4. alosztály: Vízipáfrányok - Hydropterides


114

1. rend: Marsileales


115

2. rend: Salviniales


115

Magvas vagy virágos növények rendszere


116

Magvas növények - Spermatophyta (Anthophyta, Embryophyta, Siphonogama) (Kárpáti Zoltán)


116

XIII. törzs: Nyitvatermők - Gymnospermae


116

1. osztály: Magvaspáfrányok - Pteridospermopsida (Cycadofilices)


117

1. rend: Pteridospermales


118

2. rend: Caytoniales


118

2. osztály: Cikászok - Cycadospida (Cycadales)


118

1. rend: Cycadales


118

3. osztály: Chlamidospermopsida


119

1. rend: Bennettitales


119

4. osztály: Ginko-félék - Ginkopsida


119

5. osztály: Cordaitopsida


120

6. osztály: Coniferopsida


121

1. rend: Pinales - Coniferales


122

1. család: Araukária-félék - Araucariaceae


122

2. család: Fenyőfélék - Abietaceae - Pinaceae


122

1. alcsalád: Pinoideae


123

2. alcsalád: Abietoideae


123

3. alcsalád: Laricoideae


124

3. család. Mocsáriciprusfélék - Taxodiaceae


125

4. család: Ciprusfélék - Cupressaceae


126

1. alcsalád: Thujoideae


126

2. alcsalád: Cupressoideae


127

3. alcsalád: Juniperoideae


127

2. rend: Taxales


127

1. család: Tiszafafélék - Taxaceae


127

7. osztály: Ephedropsida


129

1. rend: Ephedrales


129

XIV. törzs: Zárvatermők - Angiospermae


129

1. osztály: Kétszikűek - Dicotyledonopsida


131

I. ágazat: Polycarpicae - Rubiales


131

I. rend: Magnoliales


132

1. család: Liliomfafélék - Magnoliaceae


132

2. család: Winteraceae


133

3. család: Degeneriaceae


133

4. család: Annonaceae


133

5. család: Calycanthaceae


133

6. család: Cercidiphyllaceae


133

7. család: Babérfélék - Lauraceae


134

8. család: Szerecsendiófélék - Myristicaceae


134

9. család: Menispermaceae


134

10. család: Sóskarbolyafélék - Berberidaceae


134

II. rend: Ranales (=Ranunculales)


135

1. család: Hunyorfélék - Helleboraceae0


135

2. család: Boglárkafélék - Ranunculaceae - Anemonaceae


137

III. rend: Nymphales


139

1. család: Tündérrózsafélék - Nymphaceae


139

1. alcsalád: Nelumboideae


140

2. alcsalád: Nymphaeoideae


140

3. alcsalád: Cabomboideae


141

2. család: Borzhínárfélék - Ceratophyllaceae


141

IV. rend: Aristolochiales


141

1. család: Farkasalmafélék - Aristolochiaceae


141

2. család: Rafflesiafélék - Rafflesiaceae


142

V. rend: Piperales


143

Család: Borsfélék - Piperaceae


143

VI. rend: Csodamogyorók - Hamamelidales


143

1. család: Csodamogyorófélék - Hamamelidaceae


143

2. család: Platánfélék, boglárkafélék - Platanaceae


144

3. család: Eucommiafélék - Eucommiaceae


144

VII. rend: Rosales


144

1. család: Rózsafélék - Rosaceae


144

1. alcsalád: Bajnócafélék - Spiraeoideae


146

2. alcsalád: Almafélék - Pomoideae


146

3. alcsalád: Rosoideae


153

4. alcsalád: Szilvafélék - Prunoideae


158

2. család: Varjúhájfélék - Crassulaceae


164

3. család: Kőtöröfűfélék - Saxifragaceae


166

4. család: Hortenziafélék - Hydrageaceae


166

5. család: Ribizkefélék - Grossulariaceae


168

6. család: Pittosporaceae


170

VIII. rend: Hüvelyesek - Fabales (Leguminosae)


170

1. család: Mimózafélék - Mimosaceae


171

2. család: Szentjánoskenyérfélék - Caesalpinaceae


171

3. család: Pillangósvirágúak - Fabaceae - Papilionaceae


173

IX. rend: Myrtales (Myrtiflorae)


177

1. család: Boroszlánfélék -Thymelaeaceae


179

2. család: Ezüstfafélék - Elaegnaceae


179

3. család: Füzényfélék - Lyhtraceae


179

4. család: Mirtuszfélék - Myrtaceae


180

5. család: Gránátalmafélék - Punicaceae


181

6. család: Ligetékefélék - Onagraceae (Oenotheraceae)


181

7. család: Sulyomfélék - Trapaceae (Hydrocaryaceae)


181

8. család: Süllőhínárfélék - Haloragaceae


182

9. család: Vízilófarkfélék - Hippuridaceae


182

X. rend: Terebinthales (Anacardiales)


182

1. család: Rutafélék - Rutaceae


182

2. család: Bálványfafélék - Simaroubaceae


184

3. család: Meliaceae


184

4. család: Pacsirtafűfélék - Polygalaceae


184

5. család: Szömörcefélék - Anacardiaceae


184

6. család: Juharfélék - Aceraceae


185

7. család: Vadgesztenyefélék - Hippocastanaceae


185

8. család: Szappanfélék - Sapindaceae


186

9. család: Nenyúljhozzámfélék - Balsaminaceae


186

XI. rend: Celastrales


186

1. család: Magyalfélék - Aquifloriaceae


189

2. család. Kecskerágófélék - Celastraceae


189

3. család: Hólyagfafélék - Staphyleaceae


189

XII. rend: Rhamnales


189

1. család: Bengefélék - Rhamnaceae


190

2. család: Szőlőfélék - Vitaceae


191

XIII. rend: Cornales (Umbelliflorae)


193

1. család: Borostyánfélék - Araliaceae


193

2. család: Somfélék - Cornaceae


194

3. család: Ernyősvirágzatúak - Umbelliferae (Apiaceae)


195

XIV. rend: Rubiales


197

1. család: Buzérfélék - Rubiaceae


198

2. család: Bodzafélék - Caprifoliaceae


198

3. család: Macskagyökérfélék - Valerianaceae


200

4. család: Mácsonyafélék - Dipsacaceae


200

II. ágazat: Malvales - Plantaginales


202

XV. rend: Malvales


202

1. család: Hársfélék - Tiliaceae


202

2. család: Mályvafélék - Malvaceae


203

3. család: Bombacaceae


204

4. család: Sterculiaceae


205

XVI. rend: Geraniales (Gruinales)


205

1. család: Lenfélék - Linaceae


205

2. család: Madársóskafélék - Oxalidaceae


206

3. család: Gólyaorrfélék - Geraniaceae


206

4. család: Sarkantyúkafélék - Tropaeolaceae


207

5. család: Kokacserjefélék - Erythroxylaceae


209

6. család: Királydinnyefélék - Zygophyllaceae


209

XVII. rend: Euphorbiales (Tricoccae)


209

1. család: Kutyatejfélék - Euphorbiaceae


209

2. család: Puszpángfélék - Buxaceae


210

XVIII. rend: Ligustrales


210

Család: Olajfafélék - Oleaceae


212

XIX. rend: Gentianales (Contortae)


214

1. család: Tárnicsfélék - Gentianaceae


214

2. család: Meténgfélék - Apocynaceae


215

3. család: Selyemkórófélék - Asclepiadaceae


216

4. család: Nyáriorgonafélék - Loganiaceae


217

XX. rend: Csövesvirágúak - Boraginales (Tubiflorae)


217

1. család: Szulákfélék - Convolvulaceae


218

1. alcsalád: Convolvuloideae


218

2. alcsalád: Cuscutoideae


218

2. család: Csatavirágfélék - Polemoniaceae


218

3. család: Mézontófűfélék - Hydrophyllaceae


220

4. család: Érdeslevelűek - Boraginaceae


220

5. család: Vasfűfélék - Verbenaceae


221

6. család: Ajakosok - Labiatae


221

XXI. rend: Solanales (Personatae)


224

1. család: Burgonyafélék - Solanaceae


225

2. család: Tátogatók - Schropulariaceae


228

3. család: Trombitafafélék - Bignoniaceae


232

4. család: Szezámfélék - Pedaliaceae


232

5. család: Rencefélék - Lentibulariaceae (Utriculariaceae)


232

6. család: Gubóvirágfélék - Globulariaceae


232

7. család: Akanthuszfélék - Acanthaceae


232

8. család: Vajfűfélék vagy szádorgófélék - Orobanchaceae


233

9. család: Gezneriafélék - Gesneriaceae


233

XXII. rend: Plantaginales


233

Család: Útifűfélék - Plantaginaceae


234

III. ágazat: Rhoedales - Asterales (Ericales)


234

XXIII. rend: Rhoedales


234

1. család: Mákfélék - Papaveraceae


234

2. család: Füstikefélék - Fumariaceae


236

3. család: Keresztesvirágúak - Cruciferae


236

4. család: Kaprifélék - Capparidaceae


239

5. család: Rezedafélék - Resedacae


241

XXIV. rend: Sarraceniales


242

1. család: Sarraceniaceae


242

2. család: Kancsókafélék - Nepenthaceae


242

3. család: Harmatfűfélék - Droseraceae


242

XXV. rend: Cistales (Parietales)


242

1. család: Tamariskafélék - Tamaricaceae


243

2. család: Szuharfélék - Cistaceae


243

3. család: Ibolyafélék - Violaceae


243

4. család: Golgotavirágfélék - Passifloraceae


244

5. család: Dinnyefafélék - Caricaceae


244

6. család: Begóniafélék - Begoniaceae


245

XXVI. rend: Dilleniales


246

1. család: Bazsarózsafélék - Paeoniaceae


246

2. család: Aktinidiafélék - Actinidiaceae


246

XXVII. rend: Theales (Guttiferales)


247

1. család: Orbáncfűfélék - Hypericaceae (Guttiferae)


247

2. család: Teafélék -Theaceae


248

3. család: Dipterocarpaceae


248

XXVIII. rend: Cucurbitales


248

Család: Tökfélék - Cucurbitaceae


248

XXIX. rend: Campanulales (Campanulatae)


251

1. család: Harangvirágfélék - Campanulaceae


251

2. család: Lobéliafélék - Lobeliaceae


252

XXX. rend: Asterales


252

Család: Fészkesek - Compositae


252

1. alcsalád: Csövesvirágúak - Tubuliflorae


253

2. alcsalád: Nyelvesvirágúak - Libuliflorae


260

XXXI. rend: Ericales


260

1. család: Körtikefélék - Pyrolaceae


260

2. család: Hangafélék - Ericaceae


261

3. család: Varjúbogyófélék - Empetraceae


261

IV. ágazat: Caryophyllales - Monochlamydeae


262

XXXII. rend: Santalales


262

1. család: Zsellérkefélék - Santalaceae


262

2. család: Fakínfélék - Loranthaceae


262

XXXIII. rend: Caryophyllales (Centrospermae)


262

1. család: Alkörmösfélék - Phytolaccaceae


264

2. család: Csodatölcsérfélék - Nyctaginaceae


264

3. család: Jégvirágfélék - Aizoaceae


264

4. család: Basellaceae


264

5. család: Porcsinfélék - Portulacaceae


265

6. család: Szegfűfélék - Caryophyllaceae


265

1. alcsalád: Silenoideae


265

2. alcsalád: Alsinoideae


267

3. alcsalád: Paronychioideae (Herniarioideae)


267

7. család: Libatopfélék - Chenopodiaceae


267

8. család: Disznóparéjfélék - Amaranthaceae


269

XXXIV. rend: Opuntiales (Cactales)


269

Család: Kaktuszfélék - Cactaceae


269

1. alcsalád: Peireskioideae


270

2. alcsalád: Opuntioideae


270

3. alcsalád: Cereoideae


270

XXXV. rend: Primulales


270

Család: Kankalinfélék - Primulaceae


271

XXXVI. rend: Plumbaginales


273

Család: Szikisalátafélék - Plumbaginaceae


273

XXXVII. rend: Ebenales (Diospyrales)


273

1. család: Sapotaceae


274

2. család: Ébenfafélék - Ebenaceae


274

3. család: Benzoéfafélék - Styracaceae


274

XXXVIII. rend: Polygonales


274

Család: Keserűfűfélék - Polygonaceae


274

XXXIX. rend: Urticales


276

1. család: Eperfafélék - Moraceae


276

2. család: Kenderfélék - Cannabinaceae


277

3. család: Csalánfélék - Urticaceae


279

4. család: Szilfafélék - Ulmaceae


279

1. alcsalád: Ulmoideae


279

2. alcsalád: Celtidoideae


281

XL. rend: Fagales


282

1. család: Nyírfafélék - Betulaceae


286

2. család: Bükkfafélék - Fagaceae


286

XLI. rend: Juglandales


289

Család: Diófafélék - Juglandaceae


289

XLII. rend: Salicales


289

Család: Fűzfafélék - Salicaceae


289

XLIII. rend: Verticillatae (Casuarinales)


293

Család: Kazuárfafélék vagy vasfafélék - Casuarinaceae


293

2. osztály: Egyszikűek - Monocotyledonopsida (Monocotyledones)


293

V. ágazat: Alismatales - Poales


294

XLIV. rend: Alismatales


294

1. család: Hídőrfélék - Alismataceae


294

2. család: Virágkákafélék - Butomaceae


294

3. család: Békatutajfafélék - Hydrocharitaceae


294

4. család: Békaszőlőfélék - Zosteraceae (Potamogetonaceae)


295

XLV. rend: Liliales (Liliflorae)


295

1. család: Liliomfélék - Liliaceae


295

2. család: Amarilliszfélék - Amaryllidaceae


301

1. alcsalád: Amaryllidioideae


301

2. alcsalád: Agavoideae


303

3. család: Jamszgyökérfélék - Dioscoreaceae


304

4. család: Nősziromfélék - Iridaceae


304

5. család: Szittyófélék - Juncaceae


305

XLVI. rend: Zingiberales (Scitamineae)


305

1. család: Banánfélék - Musaceae


306

2. család: Gyömbérfélék - Zingiberaceae


306

3. család: Cannaceae


306

4. család: Marantaceae


307

XLVII. rend: Orchidales (Gynandrae, Microspermae)


307

Család: Kosborfélék - Orchidaceae


307

XLVIII. rend: Cyperales


309

Család: Sásfélék - Cyperaceae


309

1. alcsalád: Scirpoideae


309

2. alcsalád: Caricoideae


310

XLIX. rend: Lisztesmagvúak - Bromeliales (Farinosae)


310

1. család: Ananászfélék - Bromeliaceae


311

2. család: Pletykafélék - Commelinaceae


311

3. család: Vízijácintfélék - Pontederiaceae


311

L. rend: Poales (Graminales, Glumiflorae)


312

Család: Pázsitfűfélék - Gramineae (Poaceae)


312

VI. ágazat: Spadiciflorae - Panandales


316

LI. rend: Spadiciflorae


316

1. család: Pálmák - Palmae


317

2. család: Cyclanthaceae


318

3. család: Kontyvirágfélék - Araceae


318

4. család: Békalencsefélék - Lemnaceae


319

LII. rend: Pandanales


320

1. család: Pananuszfélék - Pandanaceae


320

2. család: Békabuzogányfélék - Sparganiaceae


320

3. család: Gyékényfélék - Typhaceae


321

A növények fejlődéstörténete (Soó Rezső)


A növényvilág fejlődéstörténete


325

Paleobotanikai vonatkozások


328

Biokémiai vonatkozások


330

Az egysejtű és teleptestű növények fejlődéstörténete


331

A hajtásos növények fejlődéstörténete (Telómás)


335

A zárvatermő virág és a zárvatermők törzsfejlődése


340

Függelékül: Új zárvatermő rendszerem áttekintése


347

A növény és környezete (Borhidi Attila)


Az ökológia fogalma és hatásköre


351

A növénykörnyezettan (növényökológia) alapjelenségei és alapfogalmai


353

A növényökológia tárgya és törvényszerűségei


356

Abiotikus (élettelen) tényezők


359

Az éghajlat


359

Alaki és élettani alkalmazkodás az éghajlathoz; az életformák


363

A fény mint ökológiai tényező


366

A hő mint ökológiai tényező


374

A víz mint ökológiai tényező


386

A levegő mint ökológiai tényező


400

A talaj mint ökológiai tényező


403

Talajjelző növények


406

Biotikus tényezők


410

A növényvilág földrajzi elterjedése (Soó Rezső)


Bevezetés


419

A növények elterjedése (Florisztikai növényföldrajz)


420

Az area


420

Flóraelemek vagy area-típusok (geoelemek)


421

Földünk flórabirodalmai és flóraterületei


425

Holarktikus flórabirodalom


426

Paleotropikus flórabirodalom


430

Neotropikus flórabirodalom


432

Ausztráliai flórabirodalom


432

Fokföldi flórabirodalom


432

Antarktikus flórabirodalom


433

Kultúrnövényeink eredete


433

Földünk növénytakarójának története (Genetikai növényföldrajz)


434

A növények társulása (Növénycönológia)


439

Alapfogalmak


439

A növényföldrajz gyakorlati jelentősége


446

A Föld és Magyarország növénytársulásai


447

Vízi és réti, zárt növénytársulások (Herbosa)


448

Tőzegmohalápok (Sphagniherbosa)


451

Örökzöld rétek (Sempervirenthiherbosa)


451

Nyílt növénytársulások (Deserta)


454

Erdei növénytársulások (Lignosa)


456

Magyarország növényvilága


463

A növénytakaró kialakulása


463

Magyarország növényzete


469

Növényföldrajz Magyarországon


482

A növényvilág és az ember


Bevezetés (Kárpáti Zoltán)


485

Mezőgazdasági termények (Priszter Szaniszló)


488

Gabonafélék


488

Hüvelyesek


492

Gumós és gyökérnövények


494

Melegégövi tápláléknövények (Kárpáti Zoltán)


497

Kertészeti termények (Terpó András)


501

Zöldségnövények


501

Káposztafélék


502

Gyökérgumós zöldségnövények


506

Burgonyafélék


510

Kabakosok


514

Hüvelyesek


515

Hagymafélék


516

Levélzöldségek


518

Évelő zöldségnövények


519

Gyümölcstermő növények


521

Almagyümölcsűek


523

Csonthéjas gyümölcsök


527

Héjas gyümölcsűek


528

Bogyós gyümölcsűek


529

Egyéb gyümölcsök


532

Szőlő (Vitis - Vitaceae)


532

Takarmánynövények (Priszter Szaniszló)


536

Pillangóstakarmányok


536

Pázsitfüvek


539

Egyéb takarmánynövények


540

Élvezeti növények (Máthé Imre)


543

Fűszerek


543

Bódító és izgató hatású élvezetinövények


546

Szeszesitalokat szolgáltató növények


548

Gyógynövények (Máthé Imre)


549

Gyógyhatású földbeli növényrészek


550

Gyógyhatású fás szárak


552

Gyógyhatású kérgek


553

Gyógyhatású leveles szárak


553

Gyógyhatású levelek


555

Gyógyhatású virágok, virágzatok


557

Gyógyhatású termések


558

Gyógyhatású magvak


558

Virágtalan gyógynövények


559

Mérgező növények


559

Ipari növények (Máthé Imre)


561

A cukoripar növényei


561

Olajnövények


562

Illóolaj-növények


563

Kaucsuk-növények


564

Mézgák vagy növényi gumik


565

Cserzőanyagú növények


565

Festőanyagú növények


566

Szappanpótló növények


567

Keményítőipari növények


567

Rostnövények


568

Cellulózipari és papíripari növények


569

Ipari fák


570

Dísznövények (Terpó András)


572

Egyéves, kétéves és évelő dísznövények


572

Díszfák és cserjék


575

Üvegházi növények


576

Városfásítás, városi zöldövezetek (Terpó András)


578

Az erdő és az ember (Csapody István)


582

Az erdőgazdálkodás történeti kialakulása


582

Földünk, Európa és Magyarország erdősültsége


584

A Föld állományalkotó fafajai


586

Erdősítés, erdőművelés


589

A fa mint nyersanyag


590

Az erdő egyéb termékei


592

Az erdő közjóléti szerepe


594

Behurcolt növények (Priszter Szaniszló)


595

A fontosabb hazai adventív fajok


600

Gyomnövények, kártételük és az ellenük való védekezés (Ujvárosi Miklós)


602

A gyomnövények szaporodása és terjedése


603

Különböző kultúrterületek gyomnövényei


605

Szántóföldi gyomnövények


605

Parlagok, romos területek (ruderális helyek) gyomnövényzete


606

Gyepes területek, kaszálók, rétek gyomnövényzete


607

A gyomnövények kártétele


608

A gyomok elleni védekezés


609

A természet- és tájvédelem növénytani vonatkozásai (Kárpáti Zoltán)


611
Ár: 3 800,- Ft (12,24 €)   
Visszalépés
Keresés


Miben keressek?
Címben:
Szerző nevében:
Kiadóban:
Leírásban:
Sorozatcímben:


Hírlevél

Feliratkozás a Könyvbarlanghoz
E-mail cím:

Nézzünk be!


Aktuális


Megrendelését leadhatja telefonon vagy emailben is:

(70-3119520,

info@konyvbarlang.hu)

    .........................................

 Kiszállítások:

GLS Futár 04.23. hétfő (leadás 04.20. 10.00)

GLS Csomagpont

04.23. hétfő (leadás 04.20. 10.00)

Gls Csomagautomata 04.23. hétfő (leadás 04.20. 10.00)

Budapest VII. Hobby Ékszeralkatrész

04.25. szerda (leadás 04.23. 10.00)

Budapest IX. Budapest Antikvárium

 04.27. péntek (leadás 04.25. 10.00)

Győr Angyalbolt  04.21. szombat (leadás 04.21.  06.00)

Sopron Kreatív Műhely 04.25. szerda (leadás 04.24. 18.00)

 .....................................

Személyes átvételi lehetőség

költségmentesen:

Budapest VII. és IX.

Győrben,

Pápán,

Mosonmagyaróváron,

Sopronban.

 --------------------------------------


KÖNYVBARLANG - ONLINE ANTIKVÁRIUM ÉS WEBÁRUHÁZ