Bejelentkezés

Bezár

Csomag feladások: Foxpost 10.27. szerda Gls futár: 10.26. kedd Gls csomagpont 10.26. kedd Győr 10.27. szerda Mosonmagyaróvár 10.27. szerda Pápa 10.27. szerda Budapest 10.26. kedd Debrecen 10.26. kedd Felpéc 10.26. kedd

Orvosi biokémia

Kiadó: Medicina Könyvkiadó RT.
Kiadás éve: 2002
Kiadás: 2. kiadás
Méret: 210*290 mm, 648 oldal
Állapot: keménytáblás, előzéklapon kis folt, jó
Cikkszám: 30336
ISBN: 963242967X
Rendelhetőség: Raktáron

14 800 Ft
(40,78 €)
Darabszám
x
Orvosi biokémia

Részletek

Tartalom Előszó az első kiadáshoz Előszó a második kiadáshoz A fehérjék és enzimek szerkezete, funkciója Machovich Raymund: A fehérjék szerkezete 3 Aminosavak 3 A fehérjékről általában 6 A proteinszerkezet különböző szintjei: a háromdimeniós struktúra kialakulása 7 Fehérjék denaturációja 14 A natív állapot kialakulása: a fehérje feltekeredése 15 A fehérjeszerkezet megismerését szolgáló metodikák 17 Faragó Anna: Enzimek 21 Az enzimek katilitikus funkciója 21 Az enzimek osztályai 26 Koenzimek és prosztetikus csoportok 27 A Michaelis-Menten-modell 30 Az enzimaktivitás gátlása 34 Az enzimaktivitás szabályozásának módjai 35 Az enzimek néhány gyakorlati alkalmazása az orvosi diganosztikában 42 Mandl József: A hemoglobin és a mioglobin 44 A hemoglobin és a mioglobin szerkezete, oxigénkötése 44 Az oxigénleadás szabályozása 47 A hemoglobin aminosav-összetételének változásai. A haemoglobinopathiák 48 Az anyagcsere Mandl József: Bioenergetika. Energiatermelés és -raktározás az anyagcsere során 55 A foszforiltranszfer, az ADP/ATP ciklus 59 A biológiai oxidáció 68 Terminális oxidáció - oxidatív foszforiláció 70 A citrátciklus 79 Ádám Veronika - Mandl József: A szénhidrátok anyagcseréje 92 A legfontosabb szénhidrátok és tulajdonságaik 92 A szénhidrátok emésztése, felszívódása és a glukóz bejutása a sejtekbe 100 Glikolízis 103 Glukoneogenezis - a glukóz de novo szintézise 112 A glikolízis és a glukoneogenezis szabályozása 113 A fruktóz és a galaktóz metabolizmusa 122 A glikogén szintézise és lebontása 126 A vércukorszint szabályozása 133 A glukóz direkt oxidációja, pentóz-foszfát-út 136 Bioszintetikus folyamatok a szénhidrátok anyagcseréjében. Glikoproteinek, proteoglikánok szénhidrátláncának szintézise 140 Ádám Veronika: A lipidek anyagcseréje 143 A legfontosabb zsírsavak és jelölésük 144 Acil-gliceridek. Trigliceridek és az engergiaraktározás 145 A zsírsavak de novo bioszintézise 146 A trigliceridek szintézise és raktározása 154 Lipolízis - a raktározott zsírsavak mobilizása a zsírszövetből 157 A zsírsavak oxidációja 159 A ketontestek keletkezése és felhasználása. l Ketonaemia, ketonuria 165 A koleszterin metabolizmusa 168 Az epesavak keletkezése, metabolizmusa és jelentősége 175 A lipidek szállítása. Lipoproteinek 180 A zsírok emésztése és felszívódása 190 A foszfolipidek és szfingolipidek felépítése és jelentősége 193 A szteroidhormonok metabolizmusa 210 A D3-vitamin szintézise 219 Machovich Raymund: Az aminosavak anyagcseréje. Porfirin-anyagcsere 220 Az aminosav-anyagcsere általános ismertetése 220 A táplálékból származó aminosavak. A fehérjék emésztése 221 Az aminosavak sorsa 228 A nem esszenciális aminosavak bioszintézise 232 Az aminosavak átalakulásai 240 Porfirinek és epefestékek 261 Machovich Raymund: A nukleotidok anyagcseréje 269 A nukleotidok szerkezete 269 A mononukleotidok forrása 271 Purin nukleotidok bioszintézise 271 Pirimidin nukleotidok bioszintézise 277 Dezoxi-ribonukleotidok keletkezése 281 Nukleotidok bioszintézisét befolyásoló vegyületek. Terápiás felhasználás 284 Purin és pirimidin nukleotidok lebontása 285 Nukleotidok egymásba történő átalakulásai 290 B12-vitamin; metil-malonát-acidosis és anaemia 291 A nukleotidok, mint a legkülönbözőbb funkciókkal rendelkező molekulák forrása 296 Mandl József: Biotranszformáció - méregtelenítés 297 A biotranszformáció folyamata 298 A biotranszformáció szabályozása 306 A biotranszformáció biológiai jelentősége. Méregtelenítés. Klinikai vonatkozások 307 Az "oxigéntoxicitás" 309 Mandl József: Az anyagcsere összehangolt szabályozása 315 A sejt intermedier anyagcseréjének integrációja és a szabályozás szempontjai 315 Elágazási pontok a sejtek intermedier anyagcseréjében 315 A sejtek redox homeosztázisa 318 Az anyagcsere szabályozása a szervezet szintjén - éhezés, táplálékbevitel 320 Az anyagcsere integrációja patológiás állapotokban 325 A genetikai információ tárolása és kifejeződése Faragó Anna: DNS: replikáció és hibajavítás (repair) 331 A DNS szerkezete 331 A DNS replikációja prokariótákban 336 Az eukarióta kromoszóma szerveződése 343 Az eukarióta sejtben történő replikáció néhány jellegzetessége 344 A sejtciklus szabályozása és a tumorszuppresszor gének által kódolt fehérjék szerepe a sejtciklus szabályozásában 345 Az extranukleáris DNS 347 A DNS károsodásainak javítása: repair mechanizmusok 348 Mutációk 351 Rekombináció 353 Faragó Anna: RNS: transzkripció és szabályozása 355 Az RNS típusai 355 A transzkripciós egység és a transzkripció menete prokariótában 358 A transzkripció szabályozása prokariótákban 362 A polipeptidláncokat kódoló gének transzkirpciója eukariótákban és az elsődleges transzkriptum érése 366 Eukarióta transzkripciós faktorok 371 A riboszóma-RNS és tRNS transzkripciója eukariótákban 374 Faragó Anna: A vírusgenom replikációja és az onkogének 376 A vírusgenom 376 A bakteriofágok replikációjának litikus és lizogén útja 377 Állati vírusok replikációja 379 Onkogéneket hordozó retrovírusok és a celluláris protoonkogének 383 Faragó Anna: Fehérjeszintézis: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa 386 A kódszótár 386 A transzplantációs apparátus komponensei 387 A polipeptidlánc szintéziseinek mechanizmusai 390 A fehérjék sejtorganellumokba irányítása és a transzláció utáni módosulások 394 Fehérjeszintézis a mitokondriumokban 399 Faragó Anna: A laboratóriumi géntechnika (rekombináns DNS-technológia) módszerei 400 Restrikciós endonukleázok és restrikciós térképek 400 A DNS bázisszekvenciájának meghatározása 403 Rekombináns DNS és klónozás, a génkönyvtár fogalma 405 Nukleinsavak bázisszekvenciájának azonosítására szolgáló módszerek 408 Kromoszómaséta 409 A cDNS és a cDNS könyvtár 410 Expresszós vektorok és fúziós fehérjék 410 Eukarióta vektorok és expressziós rendszerek 411 "Riporter gének" 412 Irányított in vitro mutagenezis 412 Polimeráz láncreakció (PCR) 412 "Antiszenz" nukleinsavak 413 Transzgénikus állatok 415 A DNS-chip 415 A membránok szerkezete. Membrántranszport-folyamatok Ádám Veronika: A membránok szerkezete 421 A membránok kémiai összetétele 421 Ádám Veronika: Membrántranszport-folyamatok 428 Facilitált diffúzió 429 A transzportfolyamatok energetikája 431 Aktív transzport 431 Na+K+-ATPáz-Na+K+-pumpa 432 A transzport ATPázok csoportosítása 435 Másodlagos aktív transzport. A glukóz Na+-függő transzportja 436 ABC fehérjék. Multidrog-rezisztencia 437 Ioncsatornák 439 A sejtek Ca2+-transzport-rendszerei. Ca2+-koncentráció emelkedését kiváltó szignálok és mechanizmusok 441 Extracelluláris jelek receptorai és a jelátviteli mechanizmusok Ádám Veronika - Faragó Anna: Plazmamembrán-receptorok és jelátviteli mechanizmusaik 449 A receptor-ligond kölcsönhatás jellemzői 449 A plazmamembrán-receptorok felosztása és tulajdonságai 451 A receptor ioncsatornák 455 Heterotrimer GTP-kötő fehérjék (G-fehérjék) részvétele a receptorhatások közvetítésében 459 Protein-kinázok és foszfoprotein-foszfatázok 464 A cAMP-mediátorrendszer 471 Inozitol-foszfolipid jelátviteli rendszer. A Ca2+ mint intracelluláris mediátor és az inozitol-1,4,5-triszfoszfát szerepe 475 A guanilát-cikláz és a ciklikus GMP jelentősége a jelátvitelben. A nitrogén-monoxid biológiai szerepe 482 Tirozin-kináz-receptorokkal működő jelpályák és a protoonkogének 486 Fésüs László: Sejtmagreceptorok 495 A szteroid-tiroid-D-vitamin-retinoid "magreceptor" család 495 A hormonfüggő magreceptorcsalád komplexitása 499 Az "árva" magreceptorok és a reverz endokrinológia kibontakozó világa 500 A magreceptorok tágabb értelmezése 504 Orvosbiológiai jelentőség 504 Fésüs László: A sejtproliferáció és a természete sejthalál biokémiája 505 A sejtosztódási ciklus biokémiai sajátságai és szabályozása 505 A sejtosztódási ciklus szabályozásának kapcsolata a tumoros sejtproliferációval 511 A természetes sejthalál molekuláris háttere 514 Orvosbiológiai jelentőség 519 Az egyes szervek és szervrendszerek működésének biokémiai alapjai Ádám Veronika: A kémiai idegingerület átvitel (neurotranszmisszió) molekuláris alapjai 525 Az akciós potenciál és a feszültségfüggő Na+-csatorna 525 A kémiai ingerületátvitel jellemzői 527 Aminosav neurotranszmitterek 532 Acetilkolin 531 A katecholamin neurotranszmitterek. Noradrenalin, dopamin és adrenalin 540 Szerotonin 545 Neuropeptidek 546 Dux László: Kontraktilis rendszer 549 Az izomszövet kontraktilis rendszere 549 A kontrakció mechanizmusa 551 A kalciumszignál keletkezése és eliminációja izomban 556 Az izomkontrakció energiaszükségletének biztosítása 561 Az izomszövet alkalmazkodási reakciói 561 Az izomszövet citoszkeletális vázrendszere 562 Egyes fontosabb izombetegségek biokémiai alapjai 564 Machovich Raymund: A kötőszövet és a hám struktúrfehérjéi 566 Kollagének 566 Elasztin 573 Egyéb fehérjék 575 Mandl József: Lokális hormonok egyes szervek működését befolyásoló hatása. Az eikozanoidok 579 Prosztanoidok 579 Az arachidonsav metabolizmusa. Arachidonsavellátás. Foszfolipáz A2 579 Leukotriének 583 Eikozanoidok biológiai hatásai 584 Machovich Raymund: Hemosztázis 589 A véralvadék képződése és feloldódása 589 A véralvadás molekuláris és celluláris mechanizmusai 590 Fibrinolízis 601 A máj szerepe a hemosztázisban 606 Az endothelium szerepe a hemosztázisban 607 Sümegi Balázs: Mitokondriális betegségek 610 A mitokondriális geonom károsodása 610 Mitokondriális genom mutációi és az ehhez kapcsolódó betegségek 613 A mitokondrium oxidatív károsodása, öregedés 614 Terápiás lehetőségek 615 Dux László: A klinikai laboratóriumi diagnosztika biokémiai háttere 616 A klinikai laboratóriumi diagnosztika célja, feladata 616 A laboratóriumi diagnosztika, mint az élő szervezetek áramlási egyensúlyának nyomon követése 66 Laboratóriumi diagnosztikai eredmények hibái, értékelése 618 A laboratóriumi diagnosztikai eredmények hibái, értékelése 618 A laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok fő fázisai 620 Szűrővizsgálatok 623 Tárgymutató 625

A termék értékelése
Regisztráljon és jelentkezzen be, ha Ön is szeretné megosztani másokkal véleményét.

Újdonságok

Új
Gyógyító álom

Gyógyító álom

Tony Crisp

Alcím: Az álomfejtés kézikönyve
Cikkszám: 31792
Kiadás éve: 1990
Méret: 205*285 mm, 239 oldal
Állapot: keménytáblás, jó
Raktáron
1 240 Ft
(3,42 €)
Új
Második sírhant

Második sírhant

Darynda Jones

Cikkszám: 31791
Kiadás éve: 2014
Méret: 135*215 mm, 444 oldal
Állapot: papírkötés, új könyv
Raktáron
2 200 Ft
(6,06 €)
Új
Isztria

Isztria

dr. Fehér György

Sorozatcím: Utazzunk együtt!
Cikkszám: 31790
Kiadás éve: 2007
Méret: 115*210 mm, 84 oldal
Állapot: papírkötés, jó
Raktáron
1 680 Ft
(4,63 €)
Új
Fültől fülig

Fültől fülig

Fehér Béla

Alcím: Véres fürdőregény
Cikkszám: 31789
Kiadás éve: 2015
Méret: 130*190 mm, 224 oldal
Állapot: keménytáblás, védőborítóval, új könyv
Raktáron
1 400 Ft
(3,86 €)
Új
Új utak az akupunktúrás gyógyításban

Új utak az akupunktúrás gyógyításban

Eöry Ajándok

Alcím: Akupunktúra bőrfelszín feletti extra meridiánokkal - rézdrótos pontösszeköttetések
Cikkszám: 31788
Kiadás éve: 2018
Méret: 125*185 mm, 61 oldal
Állapot: papírkötés, új könyv
Raktáron
1 400 Ft
(3,86 €)
Új
Az erdő fái

Az erdő fái

Esmond Harris

Sorozatcím: Természetbarátok zsebkönyve
Cikkszám: 31787
Kiadás éve: 2021
Méret: 115*190 mm, 61 oldal
Állapot: papírkötés, új könyv
Raktáron
899 Ft
(2,48 €)
Új
Covidháború

Covidháború

dr. Papp Lajos

Cikkszám: 31786
Kiadás éve: 2021
Méret: 150*215 mm, 128 oldal
Állapot: keménytáblás, új, aláírt
Raktáron
8 000 Ft
(22,05 €)
Új
Magyarokhoz

Magyarokhoz

Papp Lajos

Cikkszám: 31785
Kiadás éve: 2017
Méret: 130*190 mm, 179 oldal
Állapot: keménytáblás, védőborítóval, aláírt
Raktáron
6 000 Ft
(16,53 €)
Új
Az akvárium

Az akvárium

Peter Stadelman

Sorozatcím: Kisállataink
Cikkszám: 31783
Kiadás éve: 2006
Méret: 165*195 mm, 59 oldal
Állapot: papírkötés, új könyv
Raktáron
1 498 Ft
(4,13 €)
Új
A viharlovas

A viharlovas

Theodor Storm

Cikkszám: 31782
Kiadás éve: 1998
Méret: 130*205 mm, 167 oldal
Állapot: keménytáblás, ajándékozási bejegyzés, jó
Raktáron
800 Ft
(2,20 €)
Új
Betlehemes játék

Betlehemes játék

Makoldi Sándorné

Sorozatcím: Színes ötletek 2005/136.
Cikkszám: 31781
Kiadás éve: 2005
Méret: 165*235 mm, 32 oldal
Állapot: tűzött papírkötés, új
Raktáron
1 240 Ft
(3,42 €)

Utoljára nézett termékek

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Feliratkozás a Könyvbarlanghoz

A Könyvbarlang antikvárium hírlevelére való feliratkozással a felhasználó hozzájárul, hogy a Könyvbarlang antikvárium termékeivel, szolgáltatásaival, akcióival közvetlenül a felhasználót keresse meg. Egyúttal felhatalmazza a Könyvbarlang antikváriumot, hogy a felhasználó emailcímét a fenti célból kezelje.

Partnerek

GLS
Foxpost
Angyalbolt
Hobby ékszer alkatrész
Pontocska
HSZIEN EZOTERIKUS AJÁNDÉKBOLT
Ingyen játékok
Bezár